top of page
travelt kontor

Våre tjenester

Forvaltning av leietakere

FORVALTNING AV LEIETAKERE


Leietakeren er eiendommens viktigste verdi. Vi vet at høy kunde tilfredshet hovedsakelig etableres gjennom god kundepleie, derfor tar vi vår rolle som eiers representant overfor leietaker på alvor.
Hos oss er leietaker oppfølging satt i system. På denne måten oppnår vi et høyt servicenivå og gir tett oppfølging i tråd med den enkelte leietakers behov. 
Som forvalter av din eiendom, følger vi opp både leiekontrakter og leietakere.

Dette gjør vi:
 

 • Tett kontakt med leietakeren.

 • Kontaktperson for alle spørsmål som leietakeren har.

 • Ansvar for utleie og reforhandlinger av kontrakter.

 • Fakturering og innkreving av husleie og felleskostnader.

 • Regulering av husleie.

 • Oppfølging av garantier og depositum.

 • Korrespondanse med leietakere og arkiv ansvar.

Modern Architecture

Teknisk forvaltning

TEKNISK FORVALTNING

Vårt mål er alltid å optimalisere driften av næringseiendom. Derfor er vår leveranse av teknisk forvaltning skreddersydd til den enkelte eiendom.
Gjennom Rogaland Eiendomsdrift vil alle behov forbundet med drift og vedlikehold av eiendommen bli ivaretatt.
Dette sikrer forutsigbare kostnader for eier og leietaker. 

Dette kan vi gjøre:
 

 • Utarbeide årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter.

 • Vedlikehold av eiendommenes tegnings arkiver

 • Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter.

 • Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen.

 • Etablering og oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler.

 • Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS

 • Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon.

 • Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste.

 • Bistand med energi optimalisering, miljø og kildesortering.

 • Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon.

 • Brannvern ledelse.

Aktiv forvaltning

AKTIV FORVALTNING AV EIENDOM
 

Vår spisskompetanse og lange erfaring innen eiendom gir
verdiskapning for våre oppdragsgivere.
Vi tilbyr overordnet operativ ledelse og drift av eiendommer med beliggenhet i Rogaland.
Vår aktive forvaltning og strategiske og økonomiske rådgivning bidrar til å ivareta og skape verdier for våre kunder.  
Vi har spisskompetanse, erfaring og markeds ekspertise for alle typer næringseiendommer. 

Dette gjør vi:
 

 • Finner nye leietakere.

 • Utarbeidelse av strategiplaner.

 • Tett kontakt med aktuelle banker for gode. finansieringsløsninger.

 • Tett kontakt med mange aktuelle kjøpere av eiendom.

 • Strategisk og økonomisk rådgivning.

 • Tett oppfølging.

office
logo 1_edited_edited_edited.jpg
bottom of page